ALO ALO erg siro masin - Kharabaxi baRbaRov

Tim De Beatz ALO ALO erg siro masin - Kharabaxi baRbaRov - SIRO GISHER | ՍԻՐՈ ԳԻՇԵՐ. www.leninakan.com SIRO GISHER | ՍԻՐՈ ԳԻՇԵՐ.

Скачать в формате mp3
Tim De Beatz - ALO ALO (erg siro masin - Kharabaxi baRbaRov)

Дата: 2016-10-14
Длина mp3: 03:02
Просомотров: 531
Понравилось: 0

Прочие песни артиста Tim De Beatz
531

Текст песни целиком:

լո, ալո

Քանի օր ա գիդում թա քանի տարի յա առանց քեզ,
Նեղու ում կյամ, մտածում ում հուվ ա մեղավեր,
Թա ես ում ասե, ասե, ասե տեսնամ հինչ ա, վեր քեփիտ տի նի յա յեկալ,
Բայց դե գիդա, վեր հինչ էլ օզում ա ինի, իմս տուվ ըս, քունտ ես
Հինչքան օզում ա ինի, մին ա մենակ ըս ըպրես,
Քու փայը ինձ, իմը քեզ
Մին բախտ ա, էրկու կես
Հինչ էլ օզըմ ա իլյած ինի, հու ՞նց անիմ առանց քեզ
լո, ալո, ինձանա խ ե՞ ըս խռավալ
լո, ալո, էտ հինչ ա, պե ՞ն ա պըտահալ
լո, ալո, զանգ ըմ տամ, պա խե ՞ խոսում չըս
Քեզ վեր մուտանըմ ըմ օզում չըս
լո, ալո, էտ կարո ՞ղ ա օրիշը կա
լո, ալո, հու ՞վ ա, վեր լավն ա ինշձանա
լո, ալո, զանգ ըմ տամ, պա խե խոսում չըս,
Քեզ վեր մուտանում ում, օզում չըս
Վեշ մինը, վեշ մինը պետք չի, քեզ անա կման,
Ու հու վեր հինչ օզում ա ասե,
Գիդա, վեր իսկական սերը էնա վեր,

SIRO GISHER | ՍԻՐՈ ԳԻՇԵՐ. www.leninakan.com

Обратите внимание на эти песни

Комменты в тему (0)

Добавить комментарий который увидят сотни!

Антироботы: