Черный Бумер

Radius21. [ Уз.Рэп.] Черный Бумер - Серега — Черный бумер RUSONG TV

Скачать в формате mp3
Radius21. [ Уз.Рэп.] - Черный Бумер

Дата: 2016-11-26
Длина mp3: 04:45
Просомотров: 620
Понравилось: 0

Прочие песни артиста Radius21. [ Уз.Рэп.]
620

Текст песни целиком:

Хаётда огирни хам енгилни хам курганман
Шум бола булиб мен Чорсуда котта булганман
Чиройлимасман, келишмаган кадди-коматим,
Кизларга не сабабдан ёкаман мен билмадим
Кеч булса кучага чикаман сочимни тараб,
Хеч булмаса юраман доим узимга караб
Мани кутади мошинам дарвозахонада
Узимни бахтли хис этаман уни ёнида

Кушдек парвоз этади мани кора бумерим
Пойгада доимо ютади кора бумерим
Кучаларни кезганда мани кора бумерим
Шахарни тинчлигин бузади кора бумерим

Кора бумер, кора бумер, кучаларни чангитар
Кора бумер, кора бумер, кизларга жуда ёкар
Кора бумер, кора бумер, мошинани сараси
Кора бумер, кора бумер, етолмайсан кискаси

Махаллам жойлашгандур шахарнинг киндигида
Ота онам вафот этган хали ёшлигимда
Узимга хон узимга бек усиб катта булдим
Улгайдим бу хаётда не кунларни курмадим
Эски шахарда утди ёшлигим ёкалашиб
Чорсу бозорида ноним топардим талашиб
Авторитетим хурматим узимга яраша
Орзуларимга эришдим мана йиллар оша

Хаётда огирни хам енгилни хам курганман
Шум бола булиб мен Чорсуда котта булганман
Чиройлимасман, келишмаган кадди-коматим,
Кизларга не сабабдан ёкишимни билмадим
Кайси томонга юрасиз деб кизлар сураса,
Элтаман манзилига хатто йулим булмаса
Табиатим бир камтарин ва содда боламан
Киз болага кандай килиб йук дея оламан
Шунинг учундир кора бумер булмаса нега
Шунинг учундир кора бумер мен билан бирга
Шунинг учундир кора бумер бумерим мани
Гузал кизларни кучаларда айлантиргани

Серега — Черный бумер (RUSONG TV)

Обратите внимание на эти песни

Комменты в тему (0)

Добавить комментарий который увидят сотни!

Антироботы: