minus

martiki erg minus - Martiki erg

Скачать в формате mp3
martiki erg - minus

Дата: 2017-03-19
Длина mp3: 04:26
Просомотров: 766
Понравилось: 0

Прочие песни артиста martiki erg
766

Текст песни целиком:

Трчеи мтков тун, Ур им майрне артун,
Теснеи айн арун, Каротов ес анхун,
Вор амен ми гарун Джереров варарун
Каркачум ер сарерум
Теснеи айн арун, Каротов ес анхун,
Вор амен ми гарун Джереров варарун
Каркачум ер сарерум

Тегвеи ахпюрин, Каротац пах джерин,
Линеи хандерум, Мер канач маргерум,
Ур дзахкункн ен бурум, Ур манук орерум
Ховн ер индз мишт хампурум
Линеи хандерун, Мер канач маргерун,
Ур дзахкункн ен бурум, Ур манук орерум
Ховн ер индз мишр хампурум

Хайреникн им сртум, Те ченкнем ес мартун,
Ах им майр танкагин, Тун кгам ес кркин,
Кспопем ко хокин, Хампуров сртагин,
Ксехмем кез им кркин
Ах им майр танкагин, Тун кгам ес кркин,
Кспопем ко хокин, Хампуров сртагин,
Ксехмем кез им кркин

1. Թռչեի մտքով տուն, ուր իմ մայրն է արթուն,
Տեսնեի այն առուն, կարոտով ես անհուն,
Որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարուն 2x
Կարկաչում էր սարերում

2. Թեքվեի աղբյուրին, կարոտած պաղ ջրին,
Լինեի հանդերում, մեր կանաչ մարգերում,
Ուր ծաղկունքն էր բուրում, ուր մանուկ օրերում 2x
Հովն էր ինձ միշտ համբուրում

3. Հայրենիքն իմ սրտում` թե չնկնեմ ես մարտում,
՜խ, իմ մայր թանկագին, տուն կգամ ես կրկին,
Կսփոփեմ քո հոգին համբույրով սրտագին, 2x
Կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին

Martiki erg

Обратите внимание на эти песни

Комменты в тему (0)

Добавить комментарий который увидят сотни!

Антироботы: