Martiki erg

Khatchadour Tankian feat. Serj Tamkian Martiki erg - Serj Tankian and Buckethead Serj Tankian and Buckethead выступление в живую

Скачать в формате mp3
Khatchadour Tankian feat. Serj Tamkian - Martiki erg

Дата: 2018-04-22
Длина mp3: 04:15
Просомотров: 406
Понравилось: 0

Прочие песни артиста Khatchadour Tankian feat. Serj Tamkian
406

Текст песни целиком:

Թռչեի մտքով տուն,
ՈՒր իմ մայրն է արթուն,
Տեսնեի այն առուն,
Կարոտով ես անհուն,
Որ ամեն մի գարուն
Ջրերով վարարուն
Կարկաչում էր սարերում

Թեքվեի աղբյուրին,
Կարոտած պաղ ջրին,
Լինեի հանդերում,
Մեր կանաչ մարգերում,
ՈՒր ծաղկունքն են բուրում,
ՈՒր մանուկ որերում
Հովն էր ինձ միշտ համբուրում

Հայրենիքն իմ սրտում`
Թե չընկնեմ ես մարտում,
՜խ, իմ մայր թանկագին,
Տուն կգամ ես կրկին,
Կսփոփեմ քո հոգին
Համբույրով սրտագին,
Կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին

Serj Tankian and Buckethead

Обратите внимание на эти песни

Комменты в тему (0)

Добавить комментарий который увидят сотни!

Антироботы: